Waymark

Vi är ett Stockholmsbaserat IT-konsultbolag som bildades 2007. Sedan våren 2019 är vi en del av den börsnoterade koncernen Time People Group. Time People Group består av sex kompetensorienterade konsultbolag som alla verkar med egna varumärken.

Att arbeta som konsult i dagens moderna och komplexa IT-samhälle innebär stora utmaningar när det gäller att fatta rätt beslut kring olika tänkbara vägval. Det är lite som att navigera i svårtillgänglig terräng. Vi tycker att de konsulter som valt att arbeta hos oss är osedvanligt duktiga på att visa de mest lämpliga vägarna för att våra kunder och projekt skall nå sina mål på ett bra sätt.

Ibland kanske det rätta valet är att följa en sedan tidigare upptrampad led. Vid andra tillfällen kan nytänkande och mod genom att peka ut alternativa och mer okända vägar mot målet vara det bästa för projektet, att helt enkelt ha kompetensen att kunna placera ut nya Waymarks... Därav vårt nya namn.

Waymark (Collins English Dictionary)
A symbol or signpost marking the route of a footpath
Waymark (Wiktionary)
A sign or symbol marked in a prominent position in an off-road location to show the track of a footpath or route
A map coordinate stored within a satellite navigation system

Tjänster

Våra tjänster baseras på Java-plattformen, JavaScript och tillhörande ramverk samt övriga webbtekniker. Vi agerar i roller som utvecklare, Lead developers, IT-arkitekter och som DevOps-konsulter. Även rådgivning om vilket arbetssätt som är mest effektiv ligger oss varmt om hjärtat. Således stödjer vi våra kunder med införande av nya arbetssätt, driftmiljöer och verktyg samt i att coacha utvecklingsteam i syfte att bli effektivare i det dagliga arbetet både på utvecklings- och driftsidan. Vi utgår alltid från best practices vare sig det gäller front-endutveckling, back-endutveckling, IT-arkitektur eller DevOps & Continuous Delivery.

En konsults bästa komplimang, tycker vi, måste vara att bli anlitad en andra gång hos samma kund. Vi strävar alltid efter långa och återkommande kundrelationer. Bland våra kunder finns t.ex. ATG, Svensk Travsport, SJ, SilverRail, Swedbank, SBAB, Viking Line, Bankgirot och Dataföreningen Kompetens.

Vi jobbar oftast i kundens lokaler i kunddrivna projekt men vi har också ökande andel konsulter som jobbar i åtagandelika uppdrag.

Händelser

Medarbetare

Född: {{:: person.yob}}

Utbildning: {{:: person.education}}

Jobbar gärna med: {{:: person.work}}

Blir glad av:

{{:: person.name}}

{{:: person.role}}

Jobba hos oss

Vi är ett gäng ovanligt trevliga, engagerade och teknikintresserade konsulter som trivs tillsammans och har roligt ihop. Vi ser vårt jobb som ett hantverk och drivs av en strävan av att ständigt vilja lära oss mer. Vår kultur präglas av stor prestigelöshet och att vi lär mycket av varandra, något som också kommer våra kunder till gagn.

Självklart förkovrar vi oss också genom att delta på olika internationella konferenser som exempelvis Java One, Devoxx, JFokus, QCon med flera. På de två utbildningar, Certifierad Lead Developer och Certifierad IT-arkitekt, som vi driver åt Dataföreningen Kompetens, deltar många av våra konsulter som lärare och handledare.

Vi träffas regelbundet på månatliga teknikmöten då vi utbyter erfarenheter från varandra eller bjuder in externa föreläsare. I övrigt träffas vi också på månadsluncher, månadsmöten och minst en utlandskonferens per år.

Vill du bli en i gänget? Kontakta oss!

Kurser
Waymark har sedan 2008 haft ett samarbete kring kurser med Dataföreningen Kompetens. Vi ansvarar för två utbildningar: Certifierad IT-arkitekt och Certifierad Lead Developer. De certifierande skolorna har ett mycket uppskattat upplägg med personliga handledare, många externa föreläsare uppdelat på tvådagarsavsnitt om totalt 12 respektive 8 dagar.

Certifierad IT-arkitekt Master

Kursen fokuserar på rollen IT-arkitekt snarare än IT-arkitektur. Som IT-arkitekt är man ofta spindeln i nätet och behöver kunna kommunicera med flera olika intressenter, tex beställare, användare, utvecklare och drifttekniker. Detta ställer krav på ett brett kunnande om IT och systemutvecklingsprocessen och egenskaper som kommunikationsförmåga, ödmjukhet, integritet och mod. Övergripande ska en IT-arkitekt kunna omsätta verksamhetsmål till en möjliggörande IT-arkitektur. Här ingår förutsättningar för att ta fram och underhålla de lösningar som krävs för att nå målen. Viktiga kompetenser blir då att kunna förstå och värdera verksamhetsmodeller, identifiera de arkitekturdrivande kraven i en komplex kravbild och sedan föreslå en arkitektur utifrån kraven. Behärska teknikområden som till exempel mönster, stilar och ramverk, tekniska typarkitekturer, komponenter, tjänster och distribuerade system, homogena och heterogena system, systemintegration samt metoder, förvaltning, livscykeltänkande och kostnadsbedömningar.

Målet är att en certifierad IT-arkitekt ska utifrån en given situation kunna välja eller föreslå den arkitektur som ger största möjliga utväxling för verksamheten – med hänsyn till ekonomiska ramar. Drygt 20 lärare medverkar i programmet och 4 handledare säkerställer att tillräcklig kunskapsnivå erhålls för en certifiering. Detta sker genom en bedömning av ett stort antal inlämningsuppgifter och en förhållandevis omfattande uppsats som skall skrivas och presenteras.

Waymark ansvarar för kursledning och står för handledning tillsammans med två externa handledare. Några konsulter från Waymark är dessutom lärare.

Info och anmälan

Certifierad Lead Developer

Lead Developer som roll är relativt ny; samtidigt så har den alltid funnits i välfungerande utvecklingsteam. Man känner igen en Lead på att det är den man går och frågar. Dels för att det är en tekniskt och verksamhetsmässigt kunnig person, dels för att det finns en vilja att dela med sig. En Lead tar ansvar för att systemet håller en hög kvalitet och att teamet använder de lämpligaste verktygen, ramverken, språken och arbetssätten för den uppgift som ska lösas.

Allt fler företag och organisationer får upp ögonen för rollen och många har redan börjat hämta hem nyttan. Waymark har tagit fram kursen Certifierad Lead Developer i samarbete med Dataföreningen Kompetens. Kursupplägget bygger vidare på framgångarna från Certifierad IT-arkitekt, med hemuppgifter, där ett eget projekt analyseras utifrån ett antal olika aspekter, kombinerat med 8 kursdagar och cirka 20 lärare som alla är experter inom sitt område.

Eftersom en stor del av en Lead Developers arbete handlar om kommunikation, så varvar vi på denna utbildning de tekniska ämnena med lite mjukare områden som exempelvis coachande ledarskap, gruppdynamik, facilitering av möten, pedagogik och presentationsteknik. Självklart finns även mer systemutvecklingsnära delar, som exempelvis funktionell programmering, continuous integration, mönster, ramverk, integration, aktiv förvaltning, kravfångst och inte minst IT-arkitektur och applikationsdesign.

Waymark har kursansvar och ansvar för handledning på kursen.

Info och anmälan

Skräddarsydda kurser

Många av våra konsulter är inte bara otroligt kunniga inom sina områden, utan även duktiga pedagoger och mentorer. Om ni är intresserade av en skräddarsydd kurs inom något av våra expertområden så kontakta oss gärna.

Vi har också mycket goda relationer med lärarna på våra respektive kurser. Med stor sannolikhet kan vi även förmedla kontakt till dem för att hålla seminarier internt hos er. Utmana oss gärna :-)

Skicka förfrågan

Kontakt
Kom till Kungsgatan 62 och ta en kaffe! Och utmana oss på Medieval Madness.

Adress

Kungsgatan 62
111 22 STOCKHOLM

Per Elgh
0708-81 33 15
info@waymark.se


©2013 Waymark AB | Design och foto Jimmy Flink och Martin Andér Gottvall | Logo Jonas Ahlgren | Typsnitt Fontfabric